חורבן בית המקדש

(אַריבערגעפֿירט פון חורבן בית ראשון)

דאס בית המקדש איז צוויי מאל ליידער חרוב געווארן. דאס ערשטע מאל דורך נבוכדנאצר דער קעניג פון בבל און זיין בבלישע מיליטער, און דאס צווייטע מאל דורך טיטוס הרשע וואס איז געווען דער גענעראל פון דער רוימישער מיליטער.