חובבי ציון איז געווען פארשידענע אידישע גרופעס פרומע און פרייע וואס האבן געטון וועגן זיך באזעצען אין ארץ ישראל.

רוב זענען געווען רוסישע משכילים, וואס נאך איידער ציוניזם איז געגרינדעט געווארן, האבן זיי איינגעזען, אז יידן האבן נישט קיין צוקונפט אין רוסלאנד, און אין אוקראינע, און האבן באשלאסן ארויף צו גיין קיין פאלעסטינע, די ערשטע גרופע איז אנגעקומען אין די שפעטע 1870ער יארן.