די טעג ווען ח' טבת קען געפאלן זענען:

קביעות פון יאר טאג סדרה
בחג
בחה
פרייטיג ויגש
בשה
בשז
גכה
גכז
זונטיג ויחי
החא מאנטיג ויחי
הכז דינסטיג ויחי
השא
השג
מיטוואך ויחי
זחא
זחג
מיטוואך ויגש
זשג
זשה
פרייטיג ויגש

געשעענישן רעדאַקטירן


יארצייטן רעדאַקטירן