זעקסעק

פֿילעק מיט זעקס עקן און זעקס זייטן

א זעקסעק איז א פילעק מיט זעקס ריפן. אין אן איינפאכן זעקסעק באטרעפן די זעקס אינעווייניגע ווינקלען פון א זעקסעק 720º.

די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן (קאנוועקסן) זעקסעק מיט ריפ לענג a ווערט גערעכנט:

.

קאנסטרוקציע פון א רעגלמעסיקן זעקסעק

קאנסטרוקציע רעדאַקטירן

מען קען מאלן א רעגלמעסיקן זעקסעק מיט א ווירע לויט דער אנימאציע צו לינקס.


נאטירלעכע זעקסעקן רעדאַקטירן