אידענטיטעט פאליטיק (יידנטום)

(אַריבערגעפֿירט פון זעלביקייט)

זעלביקייט (געהערונג) אויך אידענטיטעט איז די וועג ווי אזוי יעדער באקאנט זיך.

עס איז דא זעלביקייטן וואס דער מענטש קען טוישן, און אזעלכע ווערט מען מיט זיי געבוירן.

די 3 הויפט זעלביקייטן וואס מען קען טוישן:

1. בירגער - צו וועלכע רעגירונג געהערט מען (אמעריקאנער, ישראלי א.א.וו.).

2. פאלק - צו וועלכע פאלק געהערט מען. (א ייד, אן אראבער, א פאלעסטינער א.א.וו.)

3. רעליגיע - צו וועלכע רעליגיע געהערט מען. (ייד, מוסלעמער, קריסט א.א.וו)

-די יידישע רעליגיע צעטיילט זיך אויף צווייען:
א) מזרחיסטן - רעליגיעזע ציוניסטן און ממשיכי דרכו פון הרב קוק.
ב) פרומע - רעליגיעזע אנטי ציוניסטן און מער אפגעשיידטע פון די וועלטלעכע קולטור.
-ביי די פרומע אליינס צעטיילט זיך דאס אויף דריי:
א) חסידים - גרופעס פון תלמידים וואס גלויבן אין א אדמו"ר און ממשיכי דרכו פון דער בעל שם טוב. די גרופעס צעטיילט זיך אין צענדליגע אונטער-גרופעס.
ב) ליטוואקעס - איבערהויפט וואס קומען פון ליטע.
ג) פרענקען - די טונקאלע וואס שטאמען פון עדות המזרח