זמירות ישראל באידיש

זמירות ישראל באידיש איז אן אלבאם וואס אנטהאלט חסידישע ניגונים וואס חסידים פלעגן זינגען אמאל אויף אידיש.

ארויסגעגעבן דורך וויזשניצער זינגער, און רוב ניגונים דערפון זענען וואס מען האט געזינגען אין דעם ווישניצער הויף.

די רשימה פון די ניגוניםרעדאַקטירן

 • ישמח משה
 • דער שבת ווער עס הייליגט
 • סאל אקאקש פון רבי אייזיקל קאלובער
 • שירהנאק רינהאק פון רבי אייזיקל קאלובער
 • גלות גלות פון רבי אייזיקל קאלובער
 • איזהו מקומן של זבחים
 • א גאנץ יאהר פרייליך
 • עשר ספירות
 • א גרויש ביים מעהר
 • אז נישט קיין אמונה צוזאמען מיטן געלד
 • רבונו של עולם לאמיר מאכן א בייט פון רבי לוי יצחק בערדיטשובער
 • מי שאהב את הבנים
 • לאמיר דערציילן די מעלות פון אידן
 • עולם הבא איז א גוטע זאך
 • ידיד נפש אב הרחמן משוך - צו אונז צו דיר מיט דיין גרויסן כח
 • לכה דודי - יחד כולם הודו