א זיגל איז א מין כלי וואס מיט דעם דרוקט מען א מענטשלעכע חתימה, אמאל פלעגט דאס זיין אין שפיץ פון א רינגעל.

א זיגל מיט וואקס