זונפאנעל

(אַריבערגעפֿירט פון זון פאנעלן)

א זונפאנעל אדער פֿאטאוואלטייק מאדול איז א מאנטאזש פון זון צעלן וואס פארוואנדלען ליכט אין עלעקטרישער ענערגיע. זונפאנעלן זענען שטארק ניצלעך וואו ס'איז נישט דא קיין עלעקטרישע קאבעלן, צו ביישפיל לעבן שאסייען.

א זונפאנעל פון BP אויף א בריק איבער אן אויטאסטראד

זון פאנעלן איז היינט צו טאג'ס איינס פון די מערסט אויפגעכאפט אופנים צו שאפן ענערגיע אויף צוויי פראנטן, ווי עס ווערט אנגערופן אלטערנאטיווע ענערגיע

  1. אראפ צו ברענגען די פרייז, ווייל זון איז דאך דא גענוג
  2. ווייל דאס שאדט די ווייניגסטע פאר דער אטמאספערע