וועלוול איז א בטעמ'טער סקווערער אינגערמאן

דער בלאַט איז געשטעלט צו מעקן זייער שנעל.

אויב איר קלערט אז ער איז יאָ פּאַסיק, ביטע צייכנט דאָס אָן אין זיין רעדן-זייט, אַנדערשט, קען אים א סיסאפ אויסמעקן תיכף ומיד, לויט דער אויסמעקן פאליסי
סיבה: קורץ, אן היפש אינהאלט (בולשיט?)