דער וויסן-שטיין (לאטיין: Lapis philosophorum) איז א סובסטאנץ וואס אלכעמיסטן האבן געגלויבן אז ער האט געקענט טוישן באזע מעטאלן (למשל בליי) צו גאלד אַ ריינס. זיי אויך האבן געגלויבן אז ער האט געקענט ווערן נוצן צו מאכן איינער ווידער יונג און צו באקומען אומשטערבלעכקייט (צו לעבן אין שטענדיק).

"דער אלכעמיסט, זוכנדיק דער וויסן-שטיין" פון יאזעף רייט פון דערבי, 1771.

אין פאפולערע קולטור רעדאַקטירן

דאס ערשטע "הארי פאטער" בוך הייסט "הארי פאטער און דער וויסן-שטיין" (איבערגעזעצט אלס "הערי פאטער און דער פילאסאפישער שטיין").

עס איז דא א מאנגא און אנימע סעריע מיטן נאמען "פולמעטאל אלכעמיסט".