וויליאמסבורג בריק לויפט פון וויליאמסבורג אריבער צו און פון מאנהעטן.

אידן שפאצירן דעם בריק אלס איבונגען אנשטאט גיין אין זשים...

דער וויליאמסבורג בריק האט מען אנגעהויבען צו בויען אין 1896 און איז פארענדיקט געווארען אין 1903, דער בריק איז יאמאלט געווען דער לענגסטע הענקעדיגע בריק אויף דער וועלט.