וואַלענטינס-טאג (ענגליש: Valentine's Day) איז א קריסטלעכע חגא וואס ווערט געפייערט מיט אויסדריקן ראמאנטישע ליבשאפט צווישן מאן אין פרוי, טיפיש מיט שענקען רויזן, שאקאלאד, ציקערלעך, מיט שיינע קארטלעך. וואַלענטיין איז דער נאמען פון צוויי קריסטן וואס האבן זיך מוסר נפש געווען פאר קריסטנטום.

געשאנקען וואס ווערן אויסגעטוישן אין וואַלענטינס-טאַג

די חגא איז נישט קיין לעגאלע חגא, בענק אין געשעפטן זענען געהעריג אפן, אבער דער אלגעמיינער פרייער מענטש טוט דאס פייערן.

עס געפאלט אין דעם 14טן פעברואר.