וואג איז דער כוח פון גראוויטאציע וואס שלעפט אראפ מאטריאל אויף אראפ.