הצלה ישראל איז בעיקר קאנצעטרירט אין ירושלים דאס פאראייניגט אלע פרומע מיטגלידער פון מגן דוד אדום און פֿעלדשערס.

זייער סימבאל

איר פארזיצער איז ר' דוקי גרינוואלד.

איר רב איז ר' חיים יהודא כהן.

דרויסענדע לינקסרעדאַקטירן