האריזאנטאל מיינט פון רעכטס צו לינקס אדער פארקערט. מלשון האריזאנט, און נישט פון אויבן אראפ וואס דענאמלטס איז דאס ווערטיקאל.