האָראַ אז א מין טאנץ וואס שטאמט פון רומעניע און מאלדאוויע און איז דער נאציאנאלער טאנץ פון ישראל[פֿעלט אַ מקור].