די דריטע שינע איז א מעטאד צוצושטעלן עלעקטעריציטעט צו טרייבן די באן צו פארן. די סיסטעם ווערט אפט געניצט פאר מעטרא באנען.

די העכערע שטאנק פון לעצט איז די דריטע שינע.


אויב מען פאלט אריין אין די סאבוועי לאך זאל מען נישט חלילה צורירן דערצו ווייל דאס הארגעט דעם מענטש אויף סעקונדע פון די גרויסע עלעקטעריק שאק.