א דריטע שינע (ענגליש: third rail) איז א מעטאד צו פירן עלעקטעריע צו טרייבן באנען. די סיסטעם ווערט אפט גענוצט אויף מעטרא באנען.

די העכערע שטאנק פון לעצט איז די דריטע שינע.

אויב מען פאלט אריין אינעם לאך זאל מען נישט צורירן דערצו ווייל דאס הרגעט דעם מענטש אויף סעקונדע פון די גרויסע עלעקטעריזירונג.