דרום קענזינגטאן איז א דיסטריקט אין דעם קעניגלעכער בארא פו קענזינגטאן און טשעלסי אין לאנדאן.