אין דראהאביטש האט ער געהאט א בארימטע דרוקעריי וואו מען האט געדרוקט אסאך ספרים.

אויך האט ער ארויסגעגעבן דעם "דראהביטשער צייטונג".