דערציילונגען פון צדיקים

דערציילונגן פון צדיקים איז א סעריע פון ביכלעך וואס ענהאלט פארציילונגען פון צדיקים, געאייגענט פאר יונגווארג, אלע מעשיות זענען פון די צדיקים תלמידים און תלמידי תלמידים פון בעש"ט בעיקר פון בית חב"ד, עס האלט ביי אומגעפאר הונדרעט און פופציג חלקים.

עס ווערט געדרוקט אין ארץ ישראל.