דעפארטמענט פון שטאט פון די פאראייניגטע שטאטן

דער דעפאַרטמענט פון שטאַט פון די פֿאַראייניגטע שטאַטן (ענגליש: United States Department of State), אפט גערופן דער שטאַט־דעפאַרטמענט (ענגליש: State Department), איז דער אפטייל פון דער אמעריקאנער רעגירונג וואס פירט די אינטערנאציאנאלע באציאונגען פון די פאראייניגטע שטאטן, אזוי ווי דער אויסערן מיניסטעריום אין אנדערע לענדער. מען האט געשאפן דעם דעפארטמענט דעם 27סטן יולי 1789; ער איז געווען דער ערשטער פעדעראלער דעפארטמענט וואס די רעגירונג האט געשאפן.

דער דעפארטמענט ווערט געפירט דורכן סעקרעטאר פון שטאַט, וואס ווערט נאמינירט דורכן פרעזידענט און זיצט אינעם קאבינעט.

דער היינטיגער סעקרעטאר פון שטאַט איז דזשאן קערי.