דענדראכראנאלאגיע

בוים רינגען

דענדראכראנאלאגיע איז די חכמה צו וויסן וואו אלט א בוים איז דורך די רינגען וואס וואקסן צו יעדעס יאר.

עטימאלאגיערעדאַקטירן

דענדראכראנאלאגיע איז צוזאמענגעשטעלט פון דריי גריכישע ווערטער: δένδρον דענדראן, בוים; χρόνος כראנאס, צייט; און -λογία לאגיאַ.

די וויסנשאפטלער קענען אויך וויסן דורך די ברייטקייט און ליכטיגקייט פון די רינגען, וואספארא וועטער עס איז געווען הונדערטער יארן צוריק.