די מלחמה קעגן יינגלעך

"די מלחמה קעגן ייִנגלעך" (ענגליש: "The War Against Boys") איז אַ בוך וואָס איז געשריבן פֿון קריסטינאַ האָף סאָמערס (ענגליש: "Christina Hoff Sommers") (לעצט דרוקרעכט אין 2013). לויט דעם קיצור, יאָגן הײַנט פֿרויען מענער איבער אין כמעט יעדער מאָס פֿון סאָציאַלעם, אַקאַדעמישעם און פֿאַכמענישעם וווילזײַן. בשעת־מעשה, אָבער, מענלעכע אָנפּעולהדיקייט האָט זיך נאָר פֿאַרערגערט. די מחברטע טענהט אַז ייִנגלעך באַדאַרפֿן הילף.