די גאָלדענע פּאַווע איז א בוך פין דיכטונגען געשריבן דורך משה לייב האלפרין ערשינען אין יאר 1924 דורך פארלאג גרופע אידיש אין קליוולאנד.

דאס בוך אנטהאלט א פּאָרטרעט וואס דער מחבר האט זיך אליין געצייכענט, מיט א ליולקע-ציבעך אין מויל, אין אקטאבער 1922.

אינהאלטרעדאַקטירן

דאס בוך אנטהאלט פילע קורצע און היבש לענגערע פאעמעס, ווי קורצע באלאדעס, אין א ס"ה פון 301 זײַטן.

  • פון יענער זייט ים, זיבן לידער
  • פון מיינע סלאַווישע מאטיוון, נײַן
  • דע-לאַ-העסטער, זעכצן
  • מיר געפעלט דאס נישט, אכט
  • פון אונזערע טעג, דריי-און-צוואנציג
  • משה לייב באַם ברעג ים, נײַן
  • זרחי ביים ברעג ים, א לאנגע באלאדע אין זיבן-און-צוואנציג שטיקלעך

וועב לינקעןרעדאַקטירן