די בעסטע פון א געוויסע זאך, איז עפעס וואס אסאך ווילן וויסן, און עס איז א טעמע ביי אלע קאטעגאריעס אינעם לעבן.

די צען בעסטע שפילער,די פינעף בעסטע פראיעקטן, דער בעסטער פילם, אלבאם, סינגל, א.ד.ג.