מין (אידענטיטעט)

(אַריבערגעפֿירט פון דזשענדער)

‏אױף ענגליש דזשענדער איז דער אָפּטײַטש פֿון דעם מענטש פֿון װאָסאַראַ מינים ער איז צו פֿון זכר אָדער צו נקבֿה. ‏