ספארטזאל

(אַריבערגעפֿירט פון דזשים)

א ספארטזאַל איז א פלאץ ווי מען מאכט איבונגען. מען טרעפט דארט פארשידענע ספארט געצייג ווי למשל לויפבאנד, עליפטיקל און א שטייענדיקער ביציקל.

שולע ספארטזאל אין קאַלהאַן, קאלאראדא.