דושאַנבע איז די הױפּטשטאָט פֿון טאַדזשיקיסטאַן. 560,000 פּערזאָנען וואױנען אין דושאַנבע (2002). דאָס װאָרט "דושאַנבע" שטאַמט פֿונעם פּערזישן װאָרט פֿאַר "מאנטאג", װײַלע דושאַנבע פלעג האַלטן אַ באַרימטן מאַרק יעדן מאָנטיק.