דאטשע (רוסיש: дача) איז א געביידע ארויס פון דער שטאט וואו מען פארוויילט א וואקאציע. ווען איינער פארט אויף א וואקאציע איז ער "אויף דאטשע".

די פירונגען פון דאטשע, איז פארהאנען אין יעדעס לאנד אנדערש, אין אמעריקע זענען בכלל די זומער דאטשע, אין לאנגע מאנאטן, ווידער אין אייראפע זענען זיי אין קוים עטליכע וואכן.