גשר

פאליטישע פארטיי אין ישראל

גשר איז א פאליטישע פארטיי אין ישראל אויפגעשטעלט דורך כנסת דעפוטאט ארלי לוי-אבעקאסיס. די פארטיי ווערט גערופן אויפן נאמןע פון דער גשר פארטיי וואס איר פאטער, דוד לוי, האט געפירט.‏[1] די פארטיי האט קאנדידירט אין די וואלן צום 21סטן כנסת, אבער האט נישט געדאנזשעט אריבערגיין דעם מינדעסטן וויילערס־פראצענט. אין די וואלן צום 22סטן כנסת איז די פארטיי געלאפן אין דער ליסטע ארבעט-גשר.

גשר
gesherparty.co.il
ארלי לוי-אבעקאסיס, דירעקטארין פון גשר, מערץ 2015

  1. מוסטער:ישראל היום