גראַן טשאַקאָ אָדער סתם טשאַקאָ איז אַ געגנט אין דרום אַמעריקע, און ליגט אין צפֿון אַרגענטינע און אין פּאַראַגוײַ. דער טשאַקאָ איז אַ טרוקענע און זײער הײסע געגנט, אָבער עס איז נישט קײן מידבר, װײַל ס'זײַנען חדשים מיט אַ סך רעגן.