דאס געלענק (דער קנאכגליד) איז די פֿאַרבינדונג צװישן צװײ בײנער וואס דערמעגלעכט באוועגונג. מען קען קלאסיפיצירן געלענקען אדער לויט זייער סטרוקטור אדער לויט זייער פונקציע.

קלאסיפיקאציע

רעדאַקטירן

געלענקען פארצינדונג

רעדאַקטירן

זעט אויך

רעדאַקטירן