גסיסה איז די קריטישע מינוטען אדער שעה'ן, ווען דער מענטש האלט ביי די לעצטע פאזע איידער ער הויכט אויס די נשמה.

צאנקעט (אידיש).


סימנים פון גסיסהרעדאַקטירן

עס זענען פאראן עטליכע סימנים וואס דייטן אן, אז דער מענטש איז יעצט אינעם גסיסה סטאטוס (צושטאנד).

  1. שפייעכץ רינט פונעם מויל.
  2. די אויגן דרייען זיך איבער.
  3. די שפייעכץ גייט נישט אראפ. נאר זאמעלט זיך אן.

ווען איינע פון די אויבנדערמאנטע געשעענישן פאסירן צו א קריטיש-קראנקען מענטש, איז ער אין א גסיסה צושטאנד, און קען א ליאדע מינוט אויפהערן צו לעבן, און אויסהויכן די נשמה צו גאט.