גוגעל בוקמארקס איז א געצייג פון גוגל וואס לאזט אייך בוקמארקן אייערע פעיווערעט וועב סייטס אדער סתם ארטיקלן. דאס ארבייט ווי א מפתח אין א דירעקטער קאמפעטישאן צו יאהוס טול וואס הייסט דעלישעס, עס איז נאך נישט פובליק און איז נאך אין איר אנטוויקולינג פאזע אויך האט דאס דערווייל נאך נישט די מעגליכקייט צו שעירן מיט אנדערע.