די גאָרילע איז די גרעסטע מאלפע פון די אַפּען פאמיליע. זיי קענען זיין אגרעסיוו ווען באפאלט אדער ארויסרופט, אבער זיי זענען געוויינטלעך לינדע חיות. זיי זענען פאר פול וועגעטאריאניש, אנדערש פון די באנאבאס און שימפאנזעס.

Male silverback Gorilla.JPG

זעט אויךרעדאַקטירן