די בריטישע זענען די בירגער פונעם פאראייניגטן קעניגרייך, דעם אינזל פון מאן און די קאנאל אינזלען. צווישן די בריטישע ווערן אריינגערעכנט ענגלענדער, וועלשישע און שאטישע.

דאס פאראייניגטע קעניגרייך האט בערך 60 מיליאן איינוואוינער. ס'ווערט גערעכנט אז 100 מיליאן בריטישע זענען איינוואוינער אין פרעמדע לענדער.

36 מיליאן איינוואוינער אין די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע זאגן אז זיי האבן א בריטישן אפשטאם.