ברוטא אינלענדישער פראדוקט

דער ברוטא אינלענדישער פראדוקט (בא"פ אדער GDP) איז א מאס מיט וואס עקאנאמיקערס מעסטן א לאנד'ס גאנצער עקאנאמישער פראדוקציע. ער איז דער ווערט אויפן מארק פון אלע ענדלעכע גוטער און דינסטן געשאפן צווישן די גרענעצן פון א לאנד אין איין יאר.