א בעט איז א סארט מעבל אויף וואס מען שלאפט. היינטיקע צייטן האט א בעט נארמאל א ווייכן מאטראץ אויף א בעט־ראם. אויך לייגט מען אויפן מאטראץ א ליילעך און נאך א ליילעך איבערן מענטש. אויך לייגט מען א קישן אונטערן קאפ.

א בעט מיט צוגעפאסטע קישן.

היסטאריע

רעדאַקטירן

אמאליגע צייטן פלעג מען שלאפן אויף שטרוי. בעטן אזוי ווי מען ניצט היינט זעט מען פונעם 4טן יארהונדערט פאר דער ציווילער רעכענונג. אין אוראלט רוים האט מען אריינגעלייגט פעדערן אין די מאטראצן.


זעט אויך

רעדאַקטירן
  • וויג