בעהמען (פיהם) איז איינע פון די היסטארישע לענדער אין טשעכיי. זיין הויפטשטאט איז פראג.

בעהמען (גרין) אין היינטיגן טשעכיי.
פאן פון בעהמען

נאך דער ערשטער וועלט־מלחמה איז בעהמען געווארן דער צענטער פונעם נייעם לאנד טשעכאסלאוואקיי, וואס האט באשטאנען בעהמען, מעהרן, עסטרייכישע שלעזיע, א טייל פון אויבערלאנד (היינטיקע סלאוואקיי), און קארפאטארוס.