בעדפארד גארדענס איז א פריאעקט פון מערערע רעזידענשעל בנינים אויף בעדפארד עוועניו אין וויליאמסבורג, ווי עס וואוינען הונדערטער חסידישע פאמיליעס, אנגעבליך, אלס אומפארמעגליך, די בנינים איז אונטער א פריוואטע אייגענטומערשאפט און א חלק איז אויסגעהאלטן פון די שטאט. די גאר ארימע וואוינען דארן כמעט רענט פריי. די בנינים זענען און הארץ פון די חסידישע געגענט און איז א פראמענענטע געגענט.

איינע פון די בעדפארד גארדענס בנינים פון ווייט עוועניו און הופער סטריט