בי גרעיטפול (אין יידיש: זיי דאנקבאר.) איז א בלאג פון א יידישע פרוי וואס רופט זיך מיטן פענע נאמען שיקסע.

די בלאג'ס לאגא.

פון איר סטייל און אינטערעסע קוקט זי אויס א געוועזענע היימישע און היינטיגע אפגעפארענע וואס קאכט זיך נאכאלטס אין חרדישע אנגעלעגהייטן. מיט אביסל האס אבער אויך פון א ניכטערער פערספעקטיוו, ווייל עס איז איר שוין היינט נישט אזוי נוגע.

זי באשרייבט און קאלעקטירט אינטערסאנטע אנעקדאטן און איבערלעבונגן וואס פאראינטערסירט היימישע אידן וואס אמפערן זיך אויך מיט זייער אמונה, מסורה און אידענטיטעט.