בית המדרש איז א זאמלונג פון אלטע אינטערעסאנטע מדרשי חז"ל.

דאס האט געדרוקט אהרן יעלינעק א משכיל פון דייטשלאנד. עס האט זעקס בענדער, יעדעס באנד האט אסאך קליינע מדרשים, אינטרעסאנטע מעשיות און יודישע היסטארישע זאכן. יעדעס מדרש האט א מבוא פון א. יעלינעק, ער שרייבט דעם אינהאלט פון דעם מדרש, ווער פון די ראשונים ברענגען דעם מדרש, דער מבוא איז געשריגן אויף דייטש נישט אויף לשון הקודש, אבער די בוכשטאבן פונעם מבוא איז לאטייניש, דעריבער איינער וואס קען נישט די ביידע שפראכן איז עס זייער שווער צו פארשטיין.

צווישן די מדרשים איז אויך אריין געדרוקט באקאנטע מדרשים וויי אגדת בראשית.