געוועב (ביאלאגיע)

(אַריבערגעפֿירט פון ביאלאגישער טישו)

געוועב איז דער קערפערליכער טערמין פאר די צעלן וואס זענען באהאפטן דורכצופירן אייניגע אויפגאבן אין א ארגאניזם.

די שטודיע פון געוועבן הייסט היסטאלאגיע.