בויערן

שניידן מיט א בויער צו מאכן א קיילכדיקן לאך

בויערן איז א פראצעס פון שניידן וואס ניצט א בויער צו שניידן א קיילכדיקן לאך אין האלץ אדער מעטאל אדער אן אנדער הארטן מאטעריאל. מען שטופט דעם בויער און ער ווערט געדרייט הונדערטער אדער טויזנטער רעוואלוציעס א מינוט כדי צו שניידן דעם לאך.