דער בארטן איז דער טייל פון דער יבשה לעבן דעם אקעאן. א בארטן-ליניע איז די ליניע אויף א מאפע וואס ווייזט ווי דער בארטן זעט אויס.

מ'ניצט דאס ווארט "בארטן" אויף דעם טייל פון אן אינזל אדער א קאנטינענט לעבן אן אקעאן אדער די זאלצוואסער בייטייכן.

א ברעג ים קען באדייטן יעדע יבשה וואס איז לעבן א וואסער.