באצילן

(אַריבערגעפֿירט פון באַצילן)

שעדליכע באַצילן וואָס געפינען זיך אין די לופט און עסן.