דער באַניצער איז דערווייַל פֿאַרשפאַרט. די לעצטע בלאָקירן לאג אַקציע איז צוגעשטעלט אונטן:

קיין באַניצער־בלאַט נישט פֿאַר ארם נהריימי ארם צובאי דמשקאי חלבי

הדף הזה אמור להיות מיוצר ונערך על ארם נהריימי ארם צובאי דמשקאי חלבי