אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "וויליאם שייקספיר"

קיין רעדאקטירונג רעזומע
 
== שפילן ==
די ערשטע ווערק פון שייקספיר זענען [[ריטשארד דער דריטער (שפיל)|''ריטשארד דער דריטער'']] און די דריי טיילן פון [[הענרי דער זעקסטער, ערשטער טייל|''הענרי דער זעקסטער'']], געשריבן אין די אנהייב 1590ער יארן ווען ס׳איז געווען פאפולער היסטראשיע דראמע. ס׳איז אבער שווער צו דערגיין גענוי ווען שייקספיר האט געשריבן זיינע שפילן,{{sfn|Frye|2005|p=9}}{{sfn|Honan|1998|p=166}} און פון שטודיעס פון די טעקסטן איז משמע אז ''טיטוס אנדראניקואס'', די קאמעדיע פון טעות׳ן, ''[[די דרעסירונג פון דער ארורה]],'' און ''[[The Two Gentlemen of Verona|די צוויי מענער פון וועראנע]]'' געהערן אויך צו שייקספיר׳ס פריערסטער תקופה.{{sfn|Schoenbaum|1987|pp=159–161}}{{sfn|Frye|2005|p=9}} זיינע ערשטע היסטאריעס, וואס ציען שטארק אויף דער 1587 אויסגאבע פון ראפאעל האלינסהעד׳ס ''דברי הימים פון ענגלאנד, סקאטלאנד און אירלאנד'',{{sfn|Dutton|Howard|2003|p=147}} טון דראמאטיזירן די חורבנישע אויסקומען פון שוואכער אדער מושחתדיקער רעגירונג, און טייל טייטשן אפ אז פון דעם האט געשטאמט דער אנהייב פון דער [[טיודאר דינאסטיע]].{{sfn|Ribner|2005|pp=154–155}} <!--די Theפריערע earlyשפילן playsזענען wereגעווען influencedבאאיינפלוסט byפון theדי worksווערק ofפון otherאנדערע Elizabethanעליזאבעטאנער dramatistsדראמאטורגן, especiallyספעציעל Thomasטאמאס Kydקיד andאון Christopherקריסטאפער Marloweמארלוי, byדורך theדי traditionsטראדיציעס ofפון medievalמיטל־אלטער drama,דראמע andאון byדורך theדי playsשפילן ofפון Senecaסענעקע. Theדי Comedyקאמעדיע ofפון Errorsטעות׳ן wasאיז alsoאויך basedגעווען onבאזירט classicalאויף models, but no source for The Taming of the Shrew has beenקלאסישע foundמאדעלן, thoughאבער itמ׳האט isנישט relatedגעטראפן toקיין aמקור separateפאר play״די ofדרעסירונג theפון sameדער name and may have derived from a folk story. Like The Two Gentlemen of Veronaארורה״, inאויבוואויל whichזי twoהאט friendsא appearשייכות toמיט approveאן ofאנדער rape,שפיל theמיטן Shrew'sזעלבן storyנאמען ofוואס theשטאמט tamingאפשר ofפון aא woman's independent spirit by a man sometimes troubles modern critics, directors, and audiencesפאלקס־מעשה. -->
 
== וועבלינקען ==
79,421

רעדאקטירונגען