אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|-
|א (אויך די צאָל 1)
|א (אָדער אַמאָל אַ\אָ\וּ\יִ\יי\ײַ\ע)
|
|-
|חלוש
חלושים
|כאָלעש (אָדער אפשר אַמאָל כאָלוש לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10?)
|כאָלעש
כאַלושים
|"ער איז א דיקלעכער זייגערמאכער מיט א פירקאנטיקן שטערן, מיט א פירקאנטיקער באָרד, א כאָלוש, אָדער ער מאכט זיך עפשער פאר א כאָלוש."
|
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
|-
|חלילה
|מײַלע
מײַלעס
|"... האָט ער געהאט די מײַלע, וואָס ער פלעגט שוין זאָגן אזוי פון אויסנווייניק, וואָס אין פּאפּיר שטייט געשריבן."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 10.
|-
|מעלה־גירה
|-
|ע (אויך די צאָל 70)
|א (אָדער אַמאָל אַ\אָ\וּ\יִ\יי\ײַ\ע)
|
|-
526

רעדאקטירונגען