אונטערשייד צווישן ווערסיעס פון "ליסטע פון לשון-קודש ווערטער אין יידיש"

ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
(ביישפּילן פון דעם נאַטוראַליזירטן אויסלייג פון לשון-קודש ווערטער פון ייִדישער ליטעראַטור צוגעשריבן.)
|-
| הגם || האַגאַם
|"האגאם זיי זײַנען אויך געפורעמט לויט רעב זעלמעלעס..."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|הדגשה
|-
|השגחה
|האַזשגאָכע (אָדער אַמאָל האַשגאָכע לויט דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9)
|האַזשגאָכע
|"... געפורעמט לויט רעב זעלמעלעס האשגאָכע..."
|
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|השגחה־פרטית
|יאַכסן
יאַכסאָנים
|"א באזונדער אָרט פארנעמט אין דער מישפּאָכע דער פעטער זישע, וואָס ווערט אין הויף פארעכנט פאר א יאכסן."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|יחסנות
|מחמת
|מאַכמעס
|"... און וואָס פאר א געדאנקען ער שאפט, ווייס מען ניט, מאכמעס ער זאָגט זיי ניט ארויס."
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|מחנה
|שוירעש
שעראָשים
|"דאָס איבעריקע אין דער מישפּאָכע איז שוין דרויב, וווּ דער שוירעש זעט זיך שווער ארויס,..."
|
 
פֿון דעם בוך "זעלמעניאנער" פֿון מוישע קולבּאק, דף 9.
|-
|שושן־הבירה
526

רעדאקטירונגען